ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

ინდუსტრიული განვითარება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში.

პრიორიტეტები:

  • სამშენებლო მასალები                  
  • ქაღალდი და მუყაო
  •  ხის გადამუშავება                        
  • ლითონის ნაწარმი
  • ქიმიური წარმოება                         
  • მანქანათმშენებლობა
  • საფეიქრო წარმოება                                             
  • ელ. მოწყობილობები
  • მინ. წყალი                                                   
  • ბიტუმოვანი პროდუქტები
  • რეზინა და პლასტმასი                            
  • ფარმაცევტიკა
  •  საკვები პროდუქტები                              
  • მინ. პროდუქტები

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ  ვებ გვერდზე:

http://www.enterprisegeorgia.gov.ge

გააზიარე