ცხელი ხაზი:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

აგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის წესისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/3949217?publication=0&fbclid=IwAR3psVlvjINxmNZ0HnfzG35zzJydB2-6XzRZRh9PI5Qy9I954cEsD8TJ5Z8

 

 

 

 

გააზიარე